พิธีเปิดโครงการชุมชนทหารป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนทหารป้องกันยาเสพติด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อให้รู้ถึงโทษและภัย ของยาเสพติด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๒ ของ มว.ฝึก ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องเรียน มว.ฝึก ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIA102~1
 • TIB332~1
 • TI5E9A~1
 • TI3332~1
 • TI6DFD~1
 • TI23DE~1
 • TICC3C~1
 • TI821D~1
 • TI0241~1