กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๒ รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี