๕ พ.ย. ๖๒ ต้อนรับคณะบริหารการพยาบาล

เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับคณะบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นำโดย คุณ กรรณิกา ฉ่ำผึ้ง รอง ผอ. ฝ่ายการพยาบาล รพ.พระนารายณ์มหาราช และคณะ ที่ได้มาแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. ท่านใหม่ เพื่อเป็นการเชื่อมประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง ๒ รพ. ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIAAC7~1
 • TI006F~1
 • TIBA2B~1
 • TI65F6~1
 • TI5BEC~1
 • TI06B8~1
 • TIB084~1
 • TI8947~1
 • TI3184~1
 • TI24BF~1