๒๓ ต.ค.๖๒ ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึก

เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๒ พ.อ.สราวุฒิ ปราชชญากุล ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธุ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นผู้นำ หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลากลาง จว.ลพบุรี
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI6CA1~1
  • TI5E1A~1
  • TI792C~1
  • 1
  • 2