๒๓ ต.ค.๖๒ พิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี ผบ.หน่วยทหารใน จว.ลพบรี ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใน พล.ป.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TID20F~1
  • TI33C1~1