๑๗ ต.ค. ๖๒ วันหัวใจโลก World Heart Day

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "วันหัวใจโลก World Heart Day" บรรยายโดยทีมวิทยากร รพ.อ.ป.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TICAD5~1
 • TIC371~1
 • TI0505~1
 • TI207D~1
 • TIDA39~1
 • 1
 • 2