โครงการ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ๒๑ ต.ค. ของทุกปี

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ๒๑ ต.ค. ของทุกปี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มีการให้บริการ ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน และอื่นๆ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการโดยไม่คิดมูลค่า โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกทันตกรรม รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIA599~1
 • TI6B6A~1
 • TI4B71~1
 • TI2019~1
 • TI7E18~1
 • TI05D7~1
 • TICAA8~1