อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และนิเทศมาตรการป้องกันโรคลมร้อน

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และนิเทศมาตรการป้องกันโรคลมร้อน และการเจ็บป่วยจากความร้อนทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๒ ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ระยะที่ ๑ ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
  • 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7