พิธีเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงอุทิศพระองค์ทุ่มเทให้แก่การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในด้านการรักษาพยาบาล เพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ในงานได้จัดให้มีนิทรรศการ และบู๊ทบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และประชาชนที่สนใจ ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI4C89~1
 • TI480F~1
 • TI2121~1
 • TIE6F1~1
 • TI5ADD~1
 • TIF290~1
 • TI816A~1
 • TI5828~1
 • TI7390~1
 • TIBDBF~1
 • TI1454~1
 • TIF8EB~1
 • TI4E10~1
 • TIBA6E~1
 • TI23B7~1
 • TIFC8A~1