พิธีเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง โรงพยาบาลอานันทมหิดล และหน่วยฝากการบังคับบัญชา ร่วมพิธีเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการทหารพันธ์ุดีและตามรอยเท้าพ่อ ของพลทหารกองประจำการ กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ที่จะปลดประจำการ เพื่อให้นำไปเพาะปลูกเพื่อการบริโภค เป็นการลดรายจ่าย หากเหลือสามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวหลังปลดประจำการ ณ หมวดฝึก กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI0140~1
 • TI54F3~1
 • TIDF8A~1
 • TI398B~1
 • TI284D~1
 • TIFE5C~1
 • TID3F3~1
 • TI3A1C~1
 • TI2928~1