พิธีวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๒ พ.อ.เมธา เที่ยงคำ ผอ.กศก.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ อาคารตำรวจภูธร จ.ลพบุรี