พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี คณะบริหาร ,หน.นขต.รพ.อ.ป.ร. ,หน.หน่วยฝากการบังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมพิธี
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI4877~1
 • TI80BC~1
 • TIE839~1
 • TI4EC0~1
 • TI1405~1
 • TI799C~1
 • TIEB97~1
 • TI4BD5~1
 • TI7FE5~1
 • TI3B72~1
 • TI101A~1
 • TI654E~1