ต้อนรับคณะตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. และ ๑ พ.ย. ๖๒ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โดยมี คณะแพทย์ และพยาบาล สาขาอายุกรรม รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร.