ชาวอานันฯสุขสันต์ร่วมกันล้างมือ

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ชาวอานันฯสุขสันต์ร่วมกันล้างมือ" โดยมี กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
 • 20191016 191017 0086
 • 20191016 191017 0093
 • 20191016 191017 0100
 • 20191016 191017 0052
 • 20191016 191017 0062
 • 20191016 191017 0073
 • 20191016 191017 0076
 • 20191016 191017 0087
 • 20191016 191017 0025
 • 20191016 191017 0029
 • 20191016 191017 0038
 • 20191016 191017 0001