จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. นำข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพระอุโบสถ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดพื้นวัด ห้องนำ้ และเก็บเศษขยะรอบพื้นที่ของวัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI70BF~1
 • TIF836~1
 • TI1B18~1
 • TI900E~1
 • TICE6A~1
 • TI4F6A~1
 • TI8999~1
 • TI8B77~1
 • TIEF2C~1
 • TI2A5B~1
 • TIBBFA~1
 • TI45C3~1
 • TIFF8F~1
 • TIBAD8~1
 • TI6BA0~1