๓ ก.ย. ๖๓ พิธีประดิษฐาน พระพุทธลวบุรารักษ์

เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๖๓ พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีประดิษฐาน "พระพุทธลวบุรารักษ์" พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสุปกิจ โพธิ์ปภาพันธุ์ หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน) ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI42B3~1
 • TI3247~1
 • TI0DD2~1
 • TI627A~1
 • TIAD94~1
 • TI2E94~1
 • TI8CC3~1
 • TI616B~1
 • TI0CC3~1
 • TI6B02~1
 • TIB046~1
 • TID318~1
 • TI3046~1
 • TIE37B~1
 • TI843D~1
 • TI5A61~1