พิธีเปิดโครงการประชุมวัิชาการวันหัวใจโลก

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวัิชาการวันหัวใจโลก โดยมี แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIE39F~1
 • TI563C~1
 • TIF0A4~1
 • TI9B0D~1
 • TI50E2~1
 • TIA517~1
 • TI8AAE~1
 • TI9903~1