พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ กำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ประจำปี๖๓

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓ ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ที่ครบเกษียณอายุราชการ ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ กำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ และกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ร่วมพิธี ณ วพม.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI6BF7~1
  • TI409F~1
  • TI0660~1
  • TI303C~1
  • TI0547~1
  • TI8547~1