พิธีเชิดชูเกียรติและอำลาชีวิตราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติและอำลาชีวิตราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และหน่วยฝากการบังคับบัญชา โดยมี คณะบริหาร กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา และอาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI6DCC~1
 • TI8835~1
 • TI3301~1
 • TI9898~1
 • TIA017~1
 • TI5BD2~1
 • TI06AE~1
 • TI6B36~1
 • TI86AE~1
 • TIEB36~1
 • TICE22~1
 • TID83C~1
 • TI0308~1