พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี ผู้มีจิตศรัทธา ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ครอบครัว ตลอดจนผู้พักอาศัยในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. ยอดผ้าป่าทั้งสิ้นจำนวน ๘,๘๓๓,๘๑๑.๙๕ บาท
 • timeline 25630906 161356
 • timeline 25630906 161358
 • timeline 25630906 161359
 • timeline 25630906 161401
 • timeline 25630906 161402
 • timeline 25630906 161404
 • timeline 25630906 161406
 • timeline 25630906 161407
 • timeline 25630906 161408
 • timeline 25630906 161409
 • timeline 25630906 161409-1
 • timeline 25630906 161409-2
 • timeline 25630906 161410
 • timeline 25630906 161411
 • timeline 25630906 161413
 • timeline 25630906 161414
 • timeline 25630906 161415
 • timeline 25630906 161417
 • timeline 25630906 161418
 • timeline 25630906 161420
 • timeline 25630906 161423
 • timeline 25630906 161425
 • timeline 25630906 161427
 • timeline 25630906 161428
 • 2020 1.9.6 200909
 • 2020.9.6 200909
 • 2020 0.9.6 200909
 • 2020 2.9.6 200909
 • 2020 3.9.6 200909
 • 2020 4.9.6 200909