ผอ.รพ.อ.ป.ร. มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงาน QIT ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงาน QIT ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับหน่วยงานที่ชนะการประกวด จำนวน ๓ รางวัล ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร.