กิจกรรมต้อนรับครอบครัวญาติทหารรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวญาติทหารรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ตามนโยบาย กองทัพบก เพื่อให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการ ชี้แจงสวัสดิการต่างๆที่พลทหารจะได้รับ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกพร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พลทหารและญาติทหารใหม่ได้พบกับผู้บังคับบัญชาภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการมีชีวิต และเยี่ยมชมสถานที่การฝึกสาธิตต่างๆ และร่วมรับประทานอาหารระหว่างครอบครัว ทหารใหม่และผู้บังคับบัญชา ณ หมวดฝึก กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI9968~1
 • TICBCB~1
 • TI2B0A~1
 • TI00A1~1
 • TI48DC~1
 • TIC572~1
 • TIAA0A~1
 • TIA7D2~1
 • TI60EA~1
 • TI4572~1