๗ ก.พ. ๖๓ ด้วยความห่วงใย เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ด้วยความห่วงใยจาก นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ "โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" และวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ให้เหล่าทัพ ช่วยดูแลประชาชน โดยให้หน่วยแพทย์ทหารทุกเหล่าทัพดำเนินการรณรงค์ให้คำแนะนำ รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก โดยมี พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย พ.อ.ภาคย์ โลหารชุน นายแพทย์ใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ได้จัดชุดแพทย์รณรงค์ป้องกัน ให้คำแนะนำ ความรู้ในการดูแลตนเอง สอนขั้นตอนการล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน ของจังหวัดลพบุรี ในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนหนาแน่น เช่น โรงเรียนศูนย์การบินทหารบก และร้านค้าชุมชน รวมทั้งออกให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด โดยเน้นย้ำการดูแลตนเองในสถานการณ์ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 และเพื่อป้องกันการติดเชื่อไวรัสโคโรนา เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox