๒๒ ก.พ. ๖๓ ร่วมพิธีแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารม

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๓ พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(โบราณสถาน) ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • timeline 25630222 204217
 • timeline 25630222 204219
 • timeline 25630222 204221
 • timeline 25630222 204223
 • timeline 25630222 204225
 • timeline 25630222 204227
 • timeline 25630222 204229
 • timeline 25630222 204231
 • timeline 25630222 204234
 • timeline 25630222 204236
 • timeline 25630222 204238
 • timeline 25630222 204240
 • timeline 25630222 204242
 • timeline 25630222 204243
 • timeline 25630222 204245
 • timeline 25630222 204246
 • timeline 25630222 204248
 • timeline 25630222 204250
 • timeline 25630222 204252
 • timeline 25630222 204253