๑๔ ก.พ. ๖๓ กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ไวรัสโคโรนา และฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ กสวป.รพ.อ.ป.ร. กตร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ กอย.รพ.อ.ป.ร. กพย.รพ.อ.ป.ร. และห้องสวนหัวใจ รพ.อ.ป.ร. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ไวรัสโคโรนา และฝุ่น PM 2.5 ให้คำแนะนำ ความรู้ในการดูแลตนเอง วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และสอนการทำหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) สำหรับใช้เอง และได้แจกหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) ให้แก่ผู้รับบริการ รพ.อ.ป.ร. ณ บริเวณอาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20