พิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนะหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ จว.ลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี ให้การต้อนรับ นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จว.ลพบุรี
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TID297~1
 • TI07FA~1
 • TI2263~1
 • TI6C82~1
 • TI87FA~1
 • TIC12A~1
 • TI0D44~1