พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ. รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี บริเวณพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ณ พระนารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี