ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติภาระกิจสนับสนุนการรักษาพยาบาล

พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. พร้อมด้วยพล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติภาระกิจสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลที่อาจได้รับการบาดเจ็บจากการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่ จว.ปราจีนบุรี ณ รพ.ค่ายจักรพงษ์ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI6F52~1