งานประชุมวิชาการ กอย.รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอถทโยาภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ กอย.รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.

TIMELI~1
TIMELI~2
TIMELI~3
TIMELI~4
TI57DA~1
TIE2F0~1
 

TIA8C1~1
TI8D59~1
TI433A~1
TI0800~1
TI32DB~1
TI8700~1
 

TIDC34~1
TIB71A~1
TI8D4E~1
TIC77D~1
TI2E00~1
TI83A7~1
 

TIE83F~1
TI7CF4~1
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan