การเยี่ยมสมาชิกแม่บ้านทหารบกหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก พื้นที่ กองทัพภาคที่ ๑

เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๓ คณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรม "การเยี่ยมสมาชิกแม่บ้านทหารบกหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก พื้นที่ กองทัพภาคที่ ๑ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล" โดยมี รศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIA2FA~1
 • TI8F3B~1
 • TI67C0~1
 • TIBCF4~1
 • TIFF6B~1
 • TI0239~1
 • TI576D~1
 • TI5E39~1