๒๒ ก.ค. ๖๓ พิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๓ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หน.นขตฯ และกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. และพื้นที่โดยรอบ พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ.

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox