ให้การต้อนรับ พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มกลิ่นวงษ์ หน.ชุดตรวจวิธีการจัดปริมาณงาน และกำลังพล ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มกลิ่นวงษ์ หน.ชุดตรวจวิธีการจัดปริมาณงาน และกำลังพล ทบ. และคณะ ที่เดินทางมาทำการตรวจเยี่ยม โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIAFCC~1
 • TI5A98~1
 • TI0564~1
 • TIA504~1
 • TI407C~1
 • TI44E1~1
 • TICF6C~1
 • TIMELI~4
 • TIMELI~3
 • TIMELI~2