ประชุมหารือเตรียมการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่า เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. เข้าพบ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อประชุมหารือเตรียมการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่า เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI3B59~1
 • TIC443~1
 • TI2481~1
 • TI33E4~1
 • TI9B98~1
 • TI0BAF~1
 • TIEE36~1