กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระบาทน้ำพุเพื่อทำความสะอาดลานวัด

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระบาทน้ำพุเพื่อทำความสะอาดลานวัดและปรับภูมิทัศน์รอบวัดพระบาทนำ้พุ ให้สะอาดและสวยงาม ณ วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI3973~1
 • TI5BDA~1
 • TI7D49~1
 • TI18B1~1
 • TI428D~1
 • TI2768~1
 • TI8CFF~1
 • TI5234~1
 • TI9D5E~1
 • TI624E~1
 • TIE14E~1
 • TID1EA~1
 • TI9BC7~1
 • TI1F90~1
 • TI64D4~1
 • TI0F3D~1