1

of 2

๙ ม.ค. ๖๒ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน รพ.อ.ป.ร.

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน รพ.อ.ป.ร. ระหว่าง ทีมฝ่ายรักษาพยาบาล กับ ทีมฝ่ายสนับสนุนการรักษาพยาบาล โดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตซอล VIP, ฟุตซอลชาย, แชร์บอลหญิง และกีฬามหาสนุก โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬา ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๒