๔ ม.ค. ๖๒ วันสถาปนา รพ.อ.ป.ร. ครบรอบ ๘๑ ปี

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อันเชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวาย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เนื่องวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ ๘๑ ปี และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย คณะบริหาร คณะแม่บ้าน ข้าราชการ ลูกจ้าง โรงพยาบาลอานันทมหิดล และ ผู้บังคับหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๒
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16