๔ ม.ค. ๖๒ วันคล้ายวันสถาปนา

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ ๘๑ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี คณะบริหาร คณะแม่บ้าน ข้าราชการ และลูกจ้าง โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๒
 • 1 0
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13