๓ ม.ค. ๖๒ พิธีมอบทุนการศึกษา

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ทุน โดยมี ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๖๒
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8