๗ ส.ค. ๖๒ วันรพี ๖๒

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๒ พ.อ.สราวุฒิ ปราชชญากุล ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี "วันรพี ๖๒" เพื่อน้อมรำลึกแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ณ บริเวณด้านหน้าศาล จ.ลพบุรี
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15