โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต ประจำปี ๖๒

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๖๒ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต" ประจำปี ๖๒ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และกระตุ้นการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อให้เด็กมีการเจตริญเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมี กำลังพล รพ.อ.ป.ร. อสม. ในเขตชุมชนทหารพื้นที่ จ.ลพบุรี และผู้รับบริการ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศูนย์รับรองข้าราชการ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร.
 • 1 0
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17