พิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๒ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม" โดยมี ทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมพระศัลย์เวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox