พิธีมอบทุนยังชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลในสังกัด ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลในสังกัด ทบ. จำนวน ๘ รายๆละ ๕,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๓ รายๆละ ๓,๐๐๐ บาท และทุนยังชีพคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ๑ รายๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยมี คณะบริหาร พร้อมคณะแม่บ้านสาขา รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12