เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ ยย.ทบ. สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ในการสร้างแฟลต สำหรับพักอาศัย

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ ยย.ทบ. สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ในการสร้างแฟลต สำหรับพักอาศัยของกำลังพล รพ.อ.ป.ร.
  • timeline 25620129 095410-1
  • timeline 25620129 095410
  • timeline 25620129 095411
  • timeline 25620129 095412
  • timeline 25620129 101542
  • timeline 25620129 101545