โครงการสวดมนต์และสนทนาธรรม

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒ กองการพยาบาล รพ.อ.ป.ร. จัดกิจกรรมในโครงการสวดมนต์และสนทนาธรรม โดยพระจิรทีป (อาวโล) วัดสันติมรรค โดยมี ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร.
  • timeline 25620130 204335
  • timeline 25620130 204337
  • timeline 25620130 204338
  • timeline 25620130 204339
  • timeline 25620130 204341
  • timeline 25620130 204342
  • timeline 25620130 204343
  • timeline 25620130 204345