หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนการฝึกร่วม กฝร.รอ.

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๒ โรงพยาบาลอานันทมหิดลได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนการฝึกร่วม กฝร.รอ./เหล่าทัพ ๖๒ โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัช และเจ้าหน้าที่ ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในเขตตำบลดีลัง ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
มีหน่วยงานร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลดีลัง สาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดีลัง และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒๓
มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน ๒๓๑ คน
 • timeline 25620126 154934
 • timeline 25620126 154937
 • timeline 25620126 154939
 • timeline 25620126 154941
 • timeline 25620126 154944
 • timeline 25620126 154946
 • timeline 25620126 154949
 • timeline 25620126 154951
 • timeline 25620126 154953
 • timeline 25620126 154956
 • timeline 25620126 155000
 • timeline 25620126 155002
 • timeline 25620126 155005
 • timeline 25620126 155007
 • timeline 25620126 155009
 • timeline 25620126 155011
 • timeline 25620126 155013
 • timeline 25620126 155015
 • timeline 25620126 155017