พิธีปัจฉิมนิเทศ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๒

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๒ วิชา วทฉป ๔๑๒ ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด โดยมี คณะบริหาร และข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลย์เวทยวิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร.
 • timeline 25620125 154147
 • timeline 25620125 154148
 • timeline 25620125 154149
 • timeline 25620125 154150
 • timeline 25620125 154151
 • timeline 25620125 154153
 • timeline 25620125 154154
 • timeline 25620125 154227
 • timeline 25620125 154228
 • timeline 25620125 154229
 • timeline 25620125 154231
 • timeline 25620125 154232
 • timeline 25620125 154233
 • timeline 25620125 154235
 • timeline 25620125 154236