๘ มี.ค. ๖๒ ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี หน.ชุดตรวจกิจการทั่วไป ทบ.

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี หน.ชุดตรวจกิจการทั่วไป ทบ. และคณะ ที่เดินทางมาทำการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ รพ.อ.ป.ร. โดยมี คณะบริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • timeline 25620308 152343
 • timeline 25620308 152346
 • timeline 25620308 152348
 • timeline 25620308 152350
 • timeline 25620308 152352
 • timeline 25620308 152354
 • timeline 25620308 152357
 • timeline 25620308 152359
 • timeline 25620308 152402
 • timeline 25620308 152404
 • timeline 25620308 152406
 • timeline 25620308 152409
 • timeline 25620308 152412
 • timeline 25620308 153201
 • timeline 25620308 153203
 • timeline 25620308 155950
 • timeline 25620308 155951
 • timeline 25620308 155953
 • timeline 25620308 155954