๖ มิ.ย. ๖๒ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ "Save world for good health" โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละสาขา ให้การบรรยายเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ในวันที ๖ - ๗ มิ.ย. ๖๒ โดยมี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ จ.ลพบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประชุมวิชาการ ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • timeline 25620607 173508
 • timeline 25620607 173509
 • timeline 25620607 173510
 • timeline 25620607 173511
 • timeline 25620607 173512
 • timeline 25620607 173512 0
 • timeline 25620607 173513
 • timeline 25620607 173514
 • timeline 25620607 173515
 • timeline 25620607 173516
 • timeline 25620607 173517
 • timeline 25620607 173517 0
 • timeline 25620607 191918
 • timeline 25620607 191919
 • timeline 25620607 191920
 • timeline 25620607 191921
 • timeline 25620607 191922
 • timeline 25620607 191923