๓ มิ.ย. ๖๒ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมสโมสร ต่างๆ รวมกว่า ๙๐ หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันขับร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และ “เพลงสดุดีจอมราชา” ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีเทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนร่วมกัน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบ ๔๑ พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
  • 1 0
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6