๒๖ มิ.ย. ๖๒ วันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเนื่องในเมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัล โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และผู้รับบริการ ร่วมพิธี ณ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้นภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัล โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และผู้รับบริการ ร่วมพิธี ณ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
  • 10